Du hành qua những đỉnh cao trí tuệ
Tác giả: Phan Quang Định
Ký hiệu Tác giả: PH-Đ
DDC: 189.082 - Triết học thời Phục Hưng (tk XIV - tk XVII) theo các tác giả
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0087967
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2016
Khổ sách: 20
Số trang: 374
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích