Cái ác: Một thách thức đối với triết học và thần học
Tác giả: Paul Ricoeur
Ký hiệu Tác giả: RI-P
DDC: 142 - Triết học phê phán
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0087969
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2021
Khổ sách: 20
Số trang: 98
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích