Triết học tự cổ chí kim
Tác giả: Masato Tanaka - Tetsuya Saito
Ký hiệu Tác giả: TA-M
DDC: 107.9 - Chuyên đề triết học theo lịch sử triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0087970
Nhà Xuất bản: Kim đồng
Năm Xuất bản: 2021
Khổ sách: 22
Số trang: 361
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích