Nhân học: Đối diện với những vấn đề của thế giới hiện đại
Tác giả: Claude Lévi - Strauss
Ký hiệu Tác giả: ST-C
DDC: 128.6 - Sự sống, sinh mệnh, cuộc đời, v.v. của con người
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0087971
Nhà Xuất bản: Đà Nẵng
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 20
Số trang: 156
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích