Minh triết phương Tây
Tác giả: Bertrand Russell
Ký hiệu Tác giả: RU-B
DDC: 109.2 - Lịch sử triết học Tây Phương
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0087974
Nhà Xuất bản: Đà Nẵng
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 23
Số trang: 503
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích