Thời tính, hữu thể và ý chí - Một luận đề siêu hình học
Tác giả: Nguyễn Hữu Liêm
Ký hiệu Tác giả: NG-L
DDC: 110.2 - Siêu hình học, hữu thể học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0087989
Nhà Xuất bản: Đà Nẵng
Năm Xuất bản: 2018
Khổ sách: 23
Số trang: 406
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích