Phác thảo về một triết học cho lịch sử thế giới
Tác giả: Nguyễn Hữu Liêm
Ký hiệu Tác giả: NG-L
DDC: 109.02 - Hợp tuyển lịch sử triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0087990
Nhà Xuất bản: Hội Nhả văn
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 24
Số trang: 608
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích