Sức mạnh tinh thần tiến vào thế kỷ 21
Tác giả: John Kehoe
Ký hiệu Tác giả: KE-J
DDC: 152.04 - Tâm lý học về nhận thức, hành động, cảm xúc, thúc đẩy sinh học ở con người
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0088056
Nhà Xuất bản: Nxb Trẻ
Năm Xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 230
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích