Nghi thức Tam nhật vượt qua
Tác giả: Nghi thức
Ký hiệu Tác giả: NGH
DDC: 264.025 - Thờ phượng công cộng, các bản văn nghi thức trong phụng vụ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0088087
Nhà Xuất bản: Mai Khôi
Năm Xuất bản: 2015
Khổ sách: 20
Số trang: 56
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích