Tương quan thần học
Tác giả: Fr. Joseph Tân Nguyễn, OFM
Ký hiệu Tác giả: NG-T
DDC: 230.02 - Hợp tuyển Thần học Kitô giáo (Bộ sưu tập)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0088175
Nhà Xuất bản: Nxb Đồng nai
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 20
Số trang: 245
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích