Et si on parlait des miracles
Tác giả: Dr Patrick Theillier
Ký hiệu Tác giả: TH-P
DDC: 232.914 9 - Các cuộc hiện ra và lời khuyên nhủ của Đức Maria (được Giáo Hội công nhận)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0088284
Nhà Xuất bản: Presses de La Renaissance
Năm Xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 131
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích