Tìm hiểu Tin Mừng Nhất Lãm
Tác giả: Fx. Vũ Phan Long
Ký hiệu Tác giả: VU-L
DDC: 226.092 - Các nhân vật trong Các Tin Mừng và Sách Công Vụ Tông Đồ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0088313
Nhà Xuất bản: Nxb Đồng nai
Năm Xuất bản: 2021
Khổ sách: 20
Số trang: 198
Kho sách: Kho II
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích