Les Miracles de Marie dans la vie de Jean-Paul II
Tác giả: Wincenly Laszewski
Ký hiệu Tác giả: LA-W
DDC: 232.914 9 - Các cuộc hiện ra và lời khuyên nhủ của Đức Maria (được Giáo Hội công nhận)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0088338
Nhà Xuất bản: Éditions des Beatitudes
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 158
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích