Nhà triệu phú bất hạnh (Tiểu thuyết Mỹ)
Tác giả: Harold Robbins
Ký hiệu Tác giả: RO-H
DDC: 823 - Tiểu thuyết Anh - Mỹ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0088339
Nhà Xuất bản: Lao Động
Năm Xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 535
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích