Dieu, mon premier amour
Tác giả: Guy Gilbert
Ký hiệu Tác giả: GI-G
DDC: 248.85 - Ơn gọi và Sứ vụ của Kitô hữu giáo dân
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0088342
Nhà Xuất bản: Éditions stock
Năm Xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 283
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích