Lịch sử cứu độ
Tác giả: Minh Duy
Ký hiệu Tác giả: MI-D (Bs)
DDC: 220.9 - Địa lý, lịch sử, niên đại, nhân vật trong thời đại Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0088343
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 71
Kho sách: Kho II
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích