Đàm thoại tiếng Hoa sơ cấp - T1
Tác giả: Tri Thức Việt (bs)
Ký hiệu Tác giả: TRIT
DDC: 495.1 - Ngữ văn Trung Quốc, Hàn Quốc
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0088345
Nhà Xuất bản: Tổng hợp TPHCM
Năm Xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 309
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích