Giao tiếp tiếng Hoa văn phòng
Tác giả: Ngọc Huyên
Ký hiệu Tác giả: NG-H
DDC: 495.1 - Ngữ văn Trung Quốc, Hàn Quốc
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0088346
Nhà Xuất bản: Văn hóa Sài Gòn
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 188
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích