OSS và Hồ Chí Minh đồng minh bất ngờ trong cuộc chiến chống phát xít Nhật
Phụ đề: Tư liệu mới của Mỹ lần đầu tiên được công bố tại Việt Nam
Tác giả: Dixee R. Bartholomew-Feis
Ký hiệu Tác giả: BA-D
DDC: 904.4 - Những sự kiện và biến cố được sưu tập
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0088350
Nhà Xuất bản: Thế Giới
Năm Xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 489
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích