Hiến chương hội dòng khiết tâm Đức Mẹ
Tác giả: Hiến chương
Ký hiệu Tác giả: HIEN
DDC: 255.92 - Giáo đoàn và dòng tu, dòng nữ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0088353
Nhà Xuất bản: Nha trang
Khổ sách: 20
Số trang: 114
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích