Đời sống cộng đoàn
Tác giả: Nguyễn Thái Hợp, chủ biên
Ký hiệu Tác giả: NG-H
DDC: 253.5 - Tư vấn mục vụ và hướng dẫn tâm linh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0088354
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 84
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích