Tông huấn dạy giáo lý trong thời đại chúng ta
Tác giả: ĐGH Gioan Phaolô II
Ký hiệu Tác giả: GI-P
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0088355
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 74
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích