Thần học luân lý xã hội - T1
Tác giả: P. Nguyễn Thái Hợp
Ký hiệu Tác giả: NG-H
DDC: 241.6 - Đạo đức học Kitô giáo, thần học luân lý, các vấn đề luân lý đặc biệt
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0088356
Nhà Xuất bản: Học viện Đa Minh
Năm Xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 42
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích