Đời tu - Suy niệm 4
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu Tác giả: NHI
DDC: 248.894 - Đời sống của các tu sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T4
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0088357
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1993
Khổ sách: 20
Số trang: 53
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích