Về tính dân tộc trong văn học
Tác giả: Thành Duy
Ký hiệu Tác giả: TH-D
DDC: 810.08 - Lịch sử văn học dân gian và các nhân vật liên quan đến văn học Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0088358
Nhà Xuất bản: Khoa học - xã hội
Năm Xuất bản: 1982
Khổ sách: 20
Số trang: 318
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích