Thời sự Thần học - 2022/S95: Tình ca
Tác giả: Thời sự thần học
Ký hiệu Tác giả: TSTH
DDC: 230.05 - Ấn phẩm định kỳ về thần học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 2022/S95
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0088360
Nhà Xuất bản: Trung tâm Học vấn Đa Minh
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 20
Số trang: 222
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích