Lời về Thiên Chúa trong đời sống Giáo hội - T3
Tác giả: Giuse Phan Tấn Thành, op
Ký hiệu Tác giả: PH-T
DDC: 270.08 - Lịch sử Giáo hội, Giáo phụ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0088364
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 20
Số trang: 561
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích