Hệ phả làng Bùi Chu
Tác giả: Đỗ Văn Ban
Ký hiệu Tác giả: ĐO-B
DDC: 275.970 5 - Niên giám về Giáo Hội Công giáo Việt Nam (Bao gồm cả Kỷ yếu về Giáo phận, giáo xứ, giáo họ, v.v.)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0088504
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 2008
Khổ sách: 27
Số trang: 653
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích