Nghiên cứu văn học - 2022 - S5 (603)
Phụ đề: Tạp chí nghiên cứu văn học
Tác giả: Nghiên cứu văn học
Ký hiệu Tác giả: NCVH
DDC: 805 - Ấn phẩm định kỳ về văn học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 2022/S5
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0088513
Nhà Xuất bản: Viện văn học
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 27
Số trang: 119
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích