Triết học - 2022 - S2 (369)
Phụ đề: Tạp chí nghiên cứu Triết học
Tác giả: Triết học
Ký hiệu Tác giả: TRI
DDC: 105 - Ấn phẩm định kỳ về triết học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 2022/S369
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0088517
Nhà Xuất bản: Viện triết học
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 26
Số trang: 84
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích