Đạo đức học
Tác giả: Lm. Paul Cao Chu Vũ, O.P
Ký hiệu Tác giả: CA-V
DDC: 179.9 - Đạo đức học, tính đức "nhân"
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0088564
Nhà Xuất bản: Trung tâm Học vấn Đa Minh
Năm Xuất bản: 2017
Khổ sách: 20
Số trang: 303
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích