Tiếng hát muông chim
Tác giả: Anthony de Mello, S.J.
Ký hiệu Tác giả: ME-A
DDC: 248.406 - Truyện kể về thực hành đời sống đức tin Công Giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0088773
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2010
Khổ sách: 20
Số trang: 167
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích