Hậu Từ Hi (Từ Từ Hi đến Mao)
Tác giả: Lucien Bodard
Ký hiệu Tác giả: BO-L
DDC: 895.13 - Văn học Trung Quốc, truyện, tiểu thuyết lịch sử
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0088774
Nhà Xuất bản: Thông tin lý luận
Năm Xuất bản: 1990
Khổ sách: 20
Số trang: 200
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích