Tiếng Anh giao tiếp thường dùng 1
Tác giả: Mr. Gary Lilleoien
Ký hiệu Tác giả: LI-G
DDC: 423 - Giáo trình học tiếng Anh qua ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0088776
Nhà Xuất bản: Tổng hợp TP.HCM
Năm Xuất bản: 2006
Khổ sách: 20
Số trang: 73
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích