Tiếng Anh đàm thoại dành cho người bắt đầu học
Nguyên tác: Spoken English for beginners
Tác giả: Tiếng Anh
Ký hiệu Tác giả: TIEN
DDC: 423 - Giáo trình học tiếng Anh qua ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0088779
Nhà Xuất bản: TpHCM
Năm Xuất bản: 2006
Khổ sách: 20
Số trang: 202
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích