Khí phách chốn địa ngục trần gian (Hồi ký)
Tác giả: Nguyễn Trường Cổn
Ký hiệu Tác giả: NG-C
DDC: 818 - Các thể loại khác trong văn học Việt Nam (Hồi ký, bút ký, tùy bút, tạp văn, ký sự…)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0088781
Nhà Xuất bản: Nxb Trẻ
Năm Xuất bản: 2011
Khổ sách: 20
Số trang: 80
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích