Linh đạo giáo sĩ
Tác giả: Linh đạo
Ký hiệu Tác giả: LIN
DDC: 248.85 - Ơn gọi và Sứ vụ của Kitô hữu giáo dân
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0088782
Nhà Xuất bản: Đại Chủng Viện Thánh Giuse
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 291
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích