Những truyện ngắn hay nhất thế giới
Tác giả: O. Henry
Ký hiệu Tác giả: HE-O
DDC: 420 - Tiếng Anh
Ngôn ngữ: Song ngữ
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0088787
Nhà Xuất bản: Haiphong
Năm Xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 142
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích