Tìm kiếm một nền đạo đức phổ quát một nhân quan mới về luật tự nhiên
Tác giả: Ủy ban Thần học Quốc tế
Ký hiệu Tác giả: UY-
DDC: 241.2 - Giới luật và nền tảng luân lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0088996
Nhà Xuất bản: TTHV Đa Minh
Năm Xuất bản: 2014
Khổ sách: 20
Số trang: 107
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích