Nghệ thuật sống
Tác giả: Nguyễn Thu Phong
Ký hiệu Tác giả: NG-P
DDC: 158.204 - Chuyên đề tâm lý giao tiếp xã hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0088795
Nhà Xuất bản: Tổng hợp TPHCM
Năm Xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 180
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích