Another - T2: How? Who
Tác giả: Yukito Ayatsuji
Ký hiệu Tác giả: AY-Y
DDC: 895.613 - Truyện, tiểu thuyết Nhật Bản
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0088798
Nhà Xuất bản: Văn học
Năm Xuất bản: 2015
Khổ sách: 20
Số trang: 342
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích