Thỉnh sinh Đaminh - Tin yêu - 2013/S66
Tác giả: TSĐM
Ký hiệu Tác giả: TSDM
DDC: 255.21 - Dòng Đa Minh
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 2013/S66
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0088802
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 2013
Khổ sách: 20
Số trang: 151
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích