Đời tu vào tuổi trung niên - Nhìn từ góc độ sinh lý
Tác giả: Sr Êlizabeth Ý Lan
Ký hiệu Tác giả: Y-LA
DDC: 241.09 - Thần học luân lý: Hướng dẫn đời sống
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0088804
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 192
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích