Suy niệm lời Chúa hằng ngày 1
Tác giả: Minh Duy
Ký hiệu Tác giả: MI-D (Bs)
DDC: 242.3 - Lời cầu nguyện, suy niệm cho năm phụng vụ và các dịp lễ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0088805