Cẩm nang về giáo dục - T3
Tác giả: C. Deremble
Ký hiệu Tác giả: DE-C
DDC: 371.3 - Học đường sinh hoạt giáo dục đặc biệt, đại học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0088806
Nhà Xuất bản: Droguet & Ardant
Khổ sách: 20
Số trang: 505
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích