Nối lửa cho đời - Sư phạm huấn giáo
Tác giả: Lê Quang Uy
Ký hiệu Tác giả: LE-U
DDC: 259.02 - Hướng dẫn mục vụ cho từng loại người
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0088807
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 204
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích