Cửa sổ tri thức
Tác giả: PGS.TS. Lê Trung Hoa
Ký hiệu Tác giả: LE-H
DDC: 810 - Văn học Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0088990
Nhà Xuất bản: Nxb Trẻ
Năm Xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 196
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích