Từ điển luân lý Công Giáo (Trọn bộ từ A-Z)
Tác giả: Jean Louis Brugues
Ký hiệu Tác giả: BR-J
DDC: 241.03 - Từ điển luân lý Kitô Giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Từ A-Z
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0088993
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1991
Khổ sách: 20
Số trang: 773
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích