Giáo trình luân lý tổng quát
Tác giả: Lm. Paul Cao Chu Vũ, O.P
Ký hiệu Tác giả: CA-V
DDC: 241 - Thần học luân lý - Đạo đức học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0088995
Nhà Xuất bản: Trung tâm Học vấn Đa Minh
Năm Xuất bản: 2015
Khổ sách: 20
Số trang: 497
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích