Luật học - 2022/S6
Phụ đề: Tạp chí luật học
Tác giả: Luật học
Ký hiệu Tác giả: LUHO
DDC: 340.05 - Tạp chí Luật Học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 2022/S6
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089001
Nhà Xuất bản: Trường Đại học luật Hà Nội
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 27
Số trang: 148
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích